PRE vaše kone zabezpečíme

Veľký box a veľký výbeh

Ustajňujeme vo veľkých boxoch 4x3m.
Veľký výbeh - 15ha pasienkov.

kŕmenie

Každý deň 3kg jadrového krmiva,
min. 12kg sena + pastva 

prepravu

Kone Vám k nám dovezieme i
odvezieme za zvýhodnenú cenu.

online dohľad

Vaše kone môžete vidieť online cez náš
kamerový systém priamo vo výbehoch.